Tuesday, March 23, 2010

Yang Dipertuan Agong

• Sebagai sebuah negara Raja Berperlembagaan, maka diperuntukan oleh Perlembagaan institusi bahawa Yang Di-Pertuan Agong dilantik daripada Raja-raja Melayu di sembilan buah negeri mewakili negeri tersebut dalam Majlis Raja-raja.

• Baginda adalah diberi kuasa untuk memelihara adat istiadat orang Melayu dan Pentadbiran Agama Islam di negeri masing-masing. Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong adalah Ketua Agama Islam bagi negeri-negeri Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, dan Wilayah-wilayah Persekutuan.

• Baginda juga mempunyai kuasa istimewa untuk memberhenti atau membubarkan Parlimen.Dengan demikian Yang di-Pertuan Agong diperlukan oleh Perlembagaan untuk memanggil Parlimen bermesyuarat dalam masa enam bulan antara persidangan yang akhir dalam satu penggal yang kemudiannya.

Baginda juga mempunyai kuasa istimewa untuk memberhenti atau membubarkan Parlimen.Dengan demikian Yang di-Pertuan Agong diperlukan oleh Perlembagaan untuk memanggil Parlimen bermesyuarat dalam masa enam bulan antara persidangan yang akhir dalam satu penggal yang kemudiannya.

Baginda menjalankan tugas-tugas seperti diperuntukkan di bawah Perlembagaan, atas nasihat Perdana Menteri atau Jemaah Menteri.Yang di-Pertuan Agong dilantik setiap lima tahun mengikut giliran yang telah ditetapkan oleh Majlis Raja-Raja.

• YDP Agong boleh bertindak mengikut budi bicara dalam 3 perkara:

ü Melantik seorang PM

ü Tidak mempersetujui pembubaran Parlimen

ü Meminta diadakan mesyuarat Majlis Raja-Raja bagi membincangkan perkara - perkara berkenaan dengan:-

ü keistimewaan

ü kedudukan

ü kemuliaan & kebesaran Raja - raja dan hal - hal lain seperti yang tersebut dalam Perlembagaan.

1 comment: